Nguyễn Thị Thu

Chị ông Nguyễn Hoàng Nam_Cổ đông lớn

Mã CK: HRC

Vị trí : 231

Vị trí năm ngoái: 394

Tài sản: 31,689

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thu
Vị trí:
CHỊ ông Nguyễn Hoàng Nam
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông HRC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Hoàng Nam Em
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam