Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Lê Minh Hải_Tổng giám đốc PEC - Chủ tịch HĐQT PEC - Ủy viên HĐQT VGS - Chủ tịch HĐQT VGS

Mã CK: VGS

Vị trí : 423

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 13,466

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Vị trí:
VỢ ông Lê Minh Hải
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam