Nguyễn Thị Phú

Cổ đông lớn KLF

Mã CK: KLF

Vị trí : 381

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 16,333

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Phú
Vị trí:
Cổ đông lớn KLF
Giới tính:
Nữ
CMND:
026168000003
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Tòa nhà FLC, Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam