Nguyễn Thị Kiều Diễm

Chủ tịch HĐQT HTL - Tổng giám đốc HTL; Vợ ông Lã Văn Trường Sơn_Ủy viên HĐQT HTL

Mã CK: HTL

Vị trí : 164

Vị trí năm ngoái: 439

Tài sản: 50,233

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Kiều Diễm
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị HTL - Tổng giám đốc HTL
Giới tính:
Nữ
CMND:
022228552
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
27/09/1967
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
5/31 Nơ Trang Viên, P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại cơ quan:
(08) 3754 3188
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Quan trắc viên
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị HTL - Tổng giám đốc HTL
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lã Văn Trường Sơn Chồng 22,293
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam