Nguyễn Thị Huyền Trang

Cổ đông lớn KLF

Mã CK: KLF

Vị trí : 363

Vị trí năm ngoái: 772

Tài sản: 17,390

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Huyền Trang
Vị trí:
Cổ đông lớn KLF
Giới tính:
Nữ
CMND:
012942680
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số 13N1-Khu Tập thể Quận đội K300B, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam