Nguyễn Thị Hương Giang

Cổ đông lớn RDP

Mã CK: RDP

Vị trí : 479

Vị trí năm ngoái: 586

Tài sản: 11,112

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Hương Giang
Vị trí:
Cổ đông lớn RDP
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam