Nguyễn Thị Hà

Ủy viên HĐQT HHS; Vợ ông Đỗ Hữu Hạ_Chủ tịch HĐQT HHS

Mã CK: HHS

Vị trí : 192

Vị trí năm ngoái: 225

Tài sản: 40,733

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Hà
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị HHS
Giới tính:
Nam
CMND:
030849014
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
20945
Nơi sinh:
Hải Phòng
Quê quán:
Vụ Bản – Nam Định
Địa chỉ thường trú:
183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
0912241200
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Quản lý
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đỗ Hữu Hạ Chồng 543,105
Đỗ Hữu Hưng Con 40,733
Đỗ Hữu Hậu Con 239,871
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam