Nguyễn Thanh Quyết

Phó TGĐ NBB

Mã CK: WCS

Vị trí : 382

Vị trí năm ngoái: 486

Tài sản: 16,283

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thanh Quyết
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc NBB
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
1974
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam