Nguyễn Thanh Ngữ

Phó TGĐ NHS - Ủy viên HĐQT NHS

Mã CK: NHS

Vị trí : 490

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 10,540

Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam