Nguyễn Thanh Hương

Ủy viên HĐQT HLD

Mã CK: HLD

Vị trí : 316

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 20,880

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thanh Hương
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị HLD
Giới tính:
Nữ
CMND:
168008443
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1967
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Vân Sơn, xã Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị HLD
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam