Nguyễn Tấn Thành

Trưởng BKS STB

Mã CK: STB

Vị trí : 321

Vị trí năm ngoái: 295

Tài sản: 20,381

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Tấn Thành
Vị trí:
Trưởng Ban kiểm soát STB
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
19157
Nơi sinh:
Quê quán:
Ninh Bình
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân
Chức vụ hiện tại:
Trưởng Ban kiểm soát STB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam