Nguyễn Quốc Khánh

Phó TGĐ VNM

Mã CK: VNM

Vị trí : 342

Vị trí năm ngoái: 291

Tài sản: 18,625

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Quốc Khánh
Vị trí:
Giám đốc VNM
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Anh văn - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (2001), Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh (1997), Kỹ sư Kỹ thuật Hoá học và Thực phẩm - Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh (1987)
Chức vụ hiện tại:
Giám đốc VNM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam