Nguyễn Quang Hiền

Tổng giám đốc VTF - Ủy viên HĐQT VTF

Mã CK: VTF

Vị trí : 499

Vị trí năm ngoái: 664

Tài sản: 10,415

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Quang Hiền
Vị trí:
Tổng giám đốc VTF - Ủy viên Hội đồng quản trị VTF
Giới tính:
Nam
CMND:
021247462
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1961
Nơi sinh:
Củ Chi, TP. HCM
Quê quán:
Củ Chi, TP. HCM
Địa chỉ thường trú:
46H Lý Chiêu Hoàng, phƣờng 10, quận 6, Tp HCM
Điện thoại cơ quan:
067-3708767 . DĐ: 0913 126 981
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Nông học
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Thị Thơm Vợ
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam