Nguyễn Phương Hạnh

Phó TGĐ JVC - Ủy viên HĐQT JVC; Vợ ông Lê Văn Hướng_Chủ tịch HĐQT JVC - Tổng giám đốc JVC

Mã CK: JVC

Vị trí : 260

Vị trí năm ngoái: 250

Tài sản: 27,337

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Phương Hạnh
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị JVC - Phó Tổng giám đốc JVC
Giới tính:
Nữ
CMND:
011932028
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
13/06/1978
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Hải Phòng
Địa chỉ thường trú:
23 Hàn Thuyên,Quận Hai Bà Trưng,Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
(84-4) 36830516
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Đại học Ngoại thương
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị JVC - Phó Tổng giám đốc JVC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Hữu Điển Bố
Đặng Thập Nương Mẹ
Nguyễn Hữu Hiếu Em ruột
Lê Văn Hướng Chồng 221,862
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam