Nguyễn Phúc Long

Chủ tịch HĐQT TIG - Tổng giám đốc TIG

Mã CK: TIG
VIG

Vị trí : 220

Vị trí năm ngoái: 335

Tài sản: 34,345

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Phúc Long
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị TIG - Tổng giám đốc TIG
Giới tính:
Nam
CMND:
012750929
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
27275
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú:
P.908, Tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
04 35148768
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị TIG - Tổng giám đốc TIG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Hồ Thanh Hương Vợ 12,375
Nguyễn Văn Thương Bố 1,238
Nguyễn Thị Minh Châu Mẹ 1,238
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam