Nguyễn Ngọc Mỹ

Con ông Nguyễn Tuấn Hải_Chủ tịch HĐQT ALP

Mã CK: ALP

Vị trí : 204

Vị trí năm ngoái: 111

Tài sản: 38,380

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Ngọc Mỹ
Vị trí:
CON ông Nguyễn Tuấn Hải
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông ALP
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đỗ Thị Minh Anh Mẹ 147,520
Nguyễn Tuấn Hải Bố 464,960
Nguyễn Tuấn Phương Bác trai 0,509
Nguyễn Minh Nhật Anh trai 38,380
Nguyễn Hải Yến 0,000
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam