Nguyễn Ngọc Minh

Ủy viên HĐQT PGT - Cổ đông lớn SCL - Cổ đông lớn L44

Mã CK: L44
PGT
S74
SCL

Vị trí : 307

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 21,980

Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam