Nguyễn Ngọc Hải

Chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh_Chủ tịch HĐQT REE - Tổng giám đốc REE

Mã CK: REE

Vị trí : 28

Vị trí năm ngoái: 83

Tài sản: 435,353

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Ngọc Hải
Vị trí:
CHỒNG bà Nguyễn Thị Mai Thanh
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
44 Huỳnh Tịnh Của, Phường 4, Quận 3, Tp HCM
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Mai Thanh Vợ 294,293
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam