Nguyễn Ngọc Bình

Tổng giám đốc MCG - Chủ tịch HĐQT MCG

Mã CK: MCG

Vị trí : 240

Vị trí năm ngoái: 292

Tài sản: 29,683

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Ngọc Bình
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị MCG - Tổng giám đốc MCG
Giới tính:
Nam
CMND:
011233515
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
20855
Nơi sinh:
Hà Tĩnh
Quê quán:
Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội
Địa chỉ thường trú:
Số 2/522 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
0913280933
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư chế tạo máy, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị MCG - Tổng giám đốc MCG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Xuân Phương Vợ 1,664
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam