Nguyễn Minh Ấn

Em bà Nguyễn Thị Thanh Hòa_Phó TGĐ VNM

Mã CK: VNM

Vị trí : 454

Vị trí năm ngoái: 834

Tài sản: 11,998

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Minh Ấn
Vị trí:
EM bà Nguyễn Thị Thanh Hòa
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Thanh Hòa Chị ruột 71,849
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam