Nguyễn Mậu Uyên Thảo

Vợ ông Đoàn Tường Triệu_Tổng giám đốc NBB - Chủ tịch HĐQT NBB

Mã CK: NBB

Vị trí : 389

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 15,800

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Mậu Uyên Thảo
Vị trí:
Cổ đông lớn NBB
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam