Nguyễn Mạnh Hùng

Ủy viên HĐQT LAF - Ủy viên HĐQT GIL

Mã CK: GIL

Vị trí : 352

Vị trí năm ngoái: 294

Tài sản: 18,137

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Mạnh Hùng
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị LAF - Ủy viên Hội đồng quản trị GIL
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
1972
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Duy Hưng Anh ruột 679,543
Nguyễn Hồng Nam Anh ruột 283,895
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam