Nguyễn Lương Am

Chủ tịch HĐQT C47 - Tổng giám đốc C47

Mã CK: C47

Vị trí : 356

Vị trí năm ngoái: 515

Tài sản: 17,893

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Lương Am
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị C47 - Tổng giám đốc C47
Giới tính:
Nam
CMND:
211622375
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1954
Nơi sinh:
Giao Yến-Giao Thủy-Nam Định
Quê quán:
Giao Yến-Giao Thủy-Nam Định
Địa chỉ thường trú:
50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Hệ 10/10
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Thủy lợi
Chức vụ hiện tại:
Chủtịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
Chức vụ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hầm Hô (Bình Định); Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (Bình Định)
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Đức Hòa Em ruột
Tạ Thị Hòa Vợ
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam