Nguyễn Hữu Ngọc Trân

Phó TGĐ VNM (đã thôi nhiệm)

Mã CK: VNM

Vị trí : 246

Vị trí năm ngoái: 317

Tài sản: 28,501

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Hữu Ngọc Trân
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc VNM
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương T.P Hồ Chí Minh
Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng giám đốc VNM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam