Nguyễn Gia Bảo

Phó Chủ tịch HĐQT HAR; Anh ông Nguyễn Nhân Bảo_Chủ tịch HĐQT HAR - Tổng giám đốc HAR

Mã CK: HAR

Vị trí : 295

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 23,296

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Gia Bảo
Vị trí:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HAR
Giới tính:
Nam
CMND:
022014605
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1969
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Tiến sỹ
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam