Nguyễn Đức Thụy

Chủ tịch HĐQT VIX

Mã CK: VIX

Vị trí : 62

Vị trí năm ngoái: 56

Tài sản: 182,450

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Đức Thụy
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị VIX
Giới tính:
Nam
CMND:
013225555
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1976
Nơi sinh:
Gia Viễn, Ninh Bình
Quê quán:
Ninh Bình
Địa chỉ thường trú:
32H1 Khu Biệt thự Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Mừng Vợ
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam