Nguyễn Đình Tú

Chủ tịch HĐQT WSS

Mã CK: WSS

Vị trí : 162

Vị trí năm ngoái: 301

Tài sản: 50,850

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Đình Tú
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị WSS
Giới tính:
Nam
CMND:
010212434
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
22042
Nơi sinh:
Bắc Ninh
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số 97 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
04.39367083
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật, Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị WSS
Chức vụ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô Thị Phố Wall
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam