Nguyễn Chí Linh

Phó Chủ tịch HĐQT OPC - Tổng giám đốc OPC

Mã CK: OPC

Vị trí : 178

Vị trí năm ngoái: 251

Tài sản: 46,256

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Chí Linh
Vị trí:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị OPC - Tổng giám đốc OPC
Giới tính:
Nam
CMND:
020263306
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1959
Nơi sinh:
Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Quê quán:
Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú:
681 B/6 Bùi Đình Túy – P.12 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM
Điện thoại cơ quan:
7517111
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư sinh hóa
Chức vụ hiện tại:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị OPC - Tổng giám đốc OPC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Thị Xuân Thu Vợ
Nguyễn Song Hà Em 0,065
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam