Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch HĐQT DAG - Tổng giám đốc DAG

Mã CK: DAG

Vị trí : 144

Vị trí năm ngoái: 168

Tài sản: 58,619

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Bá Hùng
Vị trí:
Tổng giám đốc DAG - Chủ tịch Hội đồng quản trị DAG
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1971
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Cử nhân
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam