Nguyễn Anh Dũng

Chủ tịch HĐQT ITD

Mã CK: ITD

Vị trí : 492

Vị trí năm ngoái: 629

Tài sản: 10,515

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Anh Dũng
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị ITD
Giới tính:
Nam
CMND:
020376751
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam