Ngô Trọng Hiếu

Em ông Ngô Ngọc Hà_Ủy viên HĐQT ELC

Mã CK: ELC

Vị trí : 346

Vị trí năm ngoái: 556

Tài sản: 18,449

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Ngô Trọng Hiếu
Vị trí:
EM ông Ngô Ngọc Hà
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn ELC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Ngô Ngọc Hà Anh 32,037
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam