Ngô Thị Thông

Chủ tịch HĐQT NHW - Tổng giám đốc NHW

Mã CK: NHW

Vị trí : 73

Vị trí năm ngoái: 154

Tài sản: 155,086

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Ngô Thị Thông
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị NHW - Tổng giám đốc NHW
Giới tính:
Nữ
CMND:
020103787
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
19242
Nơi sinh:
Thừa Thiên Huế
Quê quán:
Thừa Thiên Huế
Địa chỉ thường trú:
102/1A, Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, Tp.HCM
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Đại học Tài chính Kế toán
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị NHW - Tổng giám đốc NHW
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Vũ Dương Con 27,044
Nguyễn Văn Vũ Lượng Con 18,273
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam