Michael Louis Rosen

Ủy viên HĐQT PAN

Mã CK: PAN

Vị trí : 251

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 28,200

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Michael Louis Rosen
Vị trí:
Ủy viên HĐQT PAN - Tổng Giám đốc PAN
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Hoa Kỳ
Dân tộc:
Năm sinh:
19/03/1956
Nơi sinh:
New York, Hoa Kỳ
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên HĐQT PAN - Tổng Giám đốc PAN
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam