Mai Văn Bản

Chủ tịch HĐQT BKC

Mã CK: BKC

Vị trí : 463

Vị trí năm ngoái: 700

Tài sản: 11,662

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Mai Văn Bản
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị BKC
Giới tính:
Nam
CMND:
095051943
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1958
Nơi sinh:
Xuân Trường, Nam Định
Quê quán:
Xuân Trường, Nam Định
Địa chỉ thường trú:
Tổ 11 Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kanj
Điện thoại cơ quan:
(0281). 871.779
Trình độ văn hóa:
Hệ 10/10
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư mỏ địa chất
Chức vụ hiện tại:
Chủ tich HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam