Mai Trang

Ủy viên HĐQT HHS

Mã CK: HHS

Vị trí : 193

Vị trí năm ngoái: 227

Tài sản: 40,733

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Mai Trang
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị HHS
Giới tính:
Nữ
CMND:
012355942
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
31199
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Thanh Xuân – Hà Nội
Địa chỉ thường trú:
Tổ 26 Phương Liệt, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
0936419344
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị HHS
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam