Mai Thanh Trúc

Cổ đông lớn SII

Mã CK: SII

Vị trí : 371

Vị trí năm ngoái: 403

Tài sản: 17,000

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Mai Thanh Trúc
Vị trí:
Cổ đông lớn
Giới tính:
Nam
CMND:
221083959
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
1981
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam