Mai Tất Tố

Bố bà Mai Hương Nội_Chủ tịch HĐQT PFV - Ủy viên HĐQT NHN - Phó TGĐ VIC - Thành viên BKS NHN - Ủy viên HĐQT VIC

Mã CK: VIC

Vị trí : 217

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 34,972

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Mai Tất Tố
Vị trí:
BỐ bà Mai Thu Thủy
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông VIC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Mai Thu Thủy Con gái 11,721
Mai Hương Nội Con gái 6,090
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam