Mai Hoài Anh

Phó TGĐ VNM

Mã CK: VNM

Vị trí : 318

Vị trí năm ngoái: 406

Tài sản: 20,564

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Mai Hoài Anh
Vị trí:
Quyền giám đốc điều hành kinh doanh VNM
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Bolton -Anh (2011) Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh
Chức vụ hiện tại:
Quyền giám đốc điều hành kinh doanh VNM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Dương Thị Ngọc Trinh Mẹ
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam