Lưu Bách Thảo

Chủ tịch HĐQT AVF - Tổng giám đốc AVF

Mã CK: AVF

Vị trí : 315

Vị trí năm ngoái: 290

Tài sản: 21,000

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lưu Bách Thảo
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị AVF - Tổng giám đốc AVF
Giới tính:
Nam
CMND:
350354828
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
25/11/1964
Nơi sinh:
An Giang
Quê quán:
An Giang
Địa chỉ thường trú:
Số 09 Nguyễn An Ninh, Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại cơ quan:
(076) 3932258
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư cầu đường
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị AVF - Tổng giám đốc AVF
Chức vụ tại tổ chức khác:
Phó chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng An Giang
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lưu Thị Phương Thảo Em ruột
Lưu Hiếu Thảo Em ruột
Lưu Thị Duyên Thảo Em ruột
Lưu Thị Thương Thảo Em ruột
Lưu Thuận Thảo Em ruột
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam