Liu Chien Hung

Tổng giám đốc TKU - Ủy viên HĐQT SDN - Ủy viên HĐQT TKU; Anh ông Liu Chien Lin_Phó TGĐ TKU - Ủy viên HĐQT HPS - Ủy viên HĐQT TKU

Mã CK: SDN
HPS
TKU

Vị trí : 433

Vị trí năm ngoái: 696

Tài sản: 12,864

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Liu Chien Hung
Vị trí:
Tổng giám đốc TKU - Ủy viên Hội đồng quản trị SDN - Ủy viên Hội đồng quản trị TKU
Giới tính:
Nam
CMND:
132053318
Quốc tịch:
Đài Loan
Dân tộc:
Hoa
Năm sinh:
1973
Nơi sinh:
Đài Loan
Quê quán:
Đài Loan
Địa chỉ thường trú:
21/6 Đường Đại Vĩ, TP. Đại lý, Đài Trung
Điện thoại cơ quan:
(886)424870818
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư
Chức vụ hiện tại:
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thứ 3 công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam