Lê Viết Liên

Ủy viên HĐQT HDC

Mã CK: HDC

Vị trí : 484

Vị trí năm ngoái: 592

Tài sản: 10,840

Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam