Lê Viết Hưng

Cổ đông lớn HBC

Mã CK: HBC

Vị trí : 287

Vị trí năm ngoái: 508

Tài sản: 24,733

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Viết Hưng
Vị trí:
Cổ đông lớn HBC
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
18994
Nơi sinh:
Quê quán:
Thừa Thiên Huế
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn HBC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam