Lê Văn Vang

Tổng giám đốc NVC - Chủ tịch HĐQT NVC

Mã CK: NVC

Vị trí : 472

Vị trí năm ngoái: 644

Tài sản: 11,322

Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam