Lê Trung Thành

Con ông Lê Văn Tam_Chủ tịch HĐQT LSS

Mã CK: LSS

Vị trí : 359

Vị trí năm ngoái: 206

Tài sản: 17,517

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Trung Thành
Vị trí:
CON ông Lê Văn Tam
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Văn Tam Bố 11,605
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam