Lê Thị Tường Vân

Thành viên BKS NET

Mã CK: NET

Vị trí : 358

Vị trí năm ngoái: 446

Tài sản: 17,767

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Thị Tường Vân
Vị trí:
Thành viên Ban kiểm soát NET
Giới tính:
Nữ
CMND:
162254332
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam