Lê Thị Cúc

Vợ ông Nguyễn Thanh Toại_Phó TGĐ ACB - Người CBTT ACB

Mã CK: ACB

Vị trí : 210

Vị trí năm ngoái: 1873

Tài sản: 36,756

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Thị Cúc
Vị trí:
VỢ ông Nguyễn Thanh Toại
Giới tính:
Nữ
CMND:
020550638
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn ACB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thanh Toại Chồng 0,359
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam