Lê Quốc Bình

Ủy viên HĐQT LGC - Ủy viên HĐQT CII - Tổng giám đốc CII - Chủ tịch HĐQT SII

Mã CK: CII
LGC
SII

Vị trí : 137

Vị trí năm ngoái: 112

Tài sản: 62,420

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Quốc Bình
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị LGC - Ủy viên Hội đồng quản trị CII - Tổng giám đốc CII - Chủ tịch Hội đồng quản trị SII
Giới tính:
Nam
CMND:
023833426
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
25/02/1972
Nơi sinh:
Đà Nẵng
Quê quán:
Quảng Bình
Địa chỉ thường trú:
: 45 Trần Phú, Q.5, TP. HCM
Điện thoại cơ quan:
08. 914 1904
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị LGC - Ủy viên Hội đồng quản trị CII - Tổng giám đốc CII - Chủ tịch Hội đồng quản trị SII
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam