Lê Minh Quân

Trưởng BKS NTL

Mã CK: NTL

Vị trí : 335

Vị trí năm ngoái: 286

Tài sản: 18,988

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Minh Quân
Vị trí:
Trưởng Ban kiểm soát NTL
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Trưởng Ban kiểm soát NTL
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Hương Vợ
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam