Lê Hùng

Người CBTT GIL - Tổng giám đốc GIL - Chủ tịch HĐQT GIL - Ủy viên HĐQT SVC

Mã CK: GIL

Vị trí : 182

Vị trí năm ngoái: 165

Tài sản: 43,329

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Hùng
Vị trí:
Tổng giám đốc GIL - Chủ tịch Hội đồng quản trị GIL - Người CBTT GIL - Ủy viên Hội đồng quản trị SVC
Giới tính:
Nam
CMND:
0212001232
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
24/08/1974
Nơi sinh:
Quảng Ngãi
Quê quán:
Quảng Ngãi
Địa chỉ thường trú:
Thôn 3, xã Nghĩa Đông, T.P Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc GIL - Chủ tịch Hội đồng quản trị GIL - Người CBTT GIL - Ủy viên Hội đồng quản trị SVC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam