Lâm Quy Chương

Tổng giám đốc VKC - Chủ tịch HĐQT VKC

Mã CK: VKC

Vị trí : 326

Vị trí năm ngoái: 326

Tài sản: 19,731

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lâm Quy Chương
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị VKC - Tổng giám đốc VKC
Giới tính:
Nam
CMND:
BA668433
Quốc tịch:
Canada
Dân tộc:
Hoa
Năm sinh:
1953
Nơi sinh:
Tiền Giang
Quê quán:
Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:
766 Pape Avenutoronto Otario, Canada
Điện thoại cơ quan:
0913 870 699
Trình độ văn hóa:
Hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội Đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần cáp nhựa Vĩnh Khánh
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam